Egyesületi Szabályzat

 

Kötelezettségek

 
1. Kwoon etikett betartása.

2. A Wing Tsun Kung Fu tekintélyének és szellemiségének megőrzése.

3. A tanult technikák csak szügség esetén való alkalmazása önvédelmi célból, vagy a rászorulók védelme érdekében.

4. A pénzügyi kötelezettségek időben történő teljesítése. Ez minden hónap 10.-e.

5. Bármilyen betegség, vagy sérülés haladéktalan jelzése az iskola vezetője felé.

 

Jogok

 
1. Az egyesület edzésein, szemináriumain, nyári táborain és egyéb rendezvényein, valamint kiscsoportos és magánórákon való részvétel.

2. A teljes Wing Tsun rendszer elsajátítása és a fokozatrendszerben történő előrejutás lehetősége.

3. Az egyesület által forgalmazott termékekhez és szakanyagokhoz való hozzáférés.

4. Az oktatói szint elérése után saját iskola nyitása és a megszerzett tudás továbbadása.

5. Tevékeny és aktív részvétel az egyesület céljainak megvalósításában.

6. Élni a Kung Fu család támogatásával.